Dziesięć procent z IT

3 listopada 2020. Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy pracuje nad tym, aby sektor IT w ciągu kilku lat zapewnił 10 proc. PKB kraju.

Wicepremier, Minister Transformacji Cyfrowej Ukrainy Mychajło Fedorow powiedział dziennikarzom, że celem rządu jest zwiększenie udziału sektora IT w PKB z 3 procent do 10 procent. Wskazał, że służą temu działania w sferze edukacji- szkolenie specjalistów IT i w zakresie legislacji- tworzenie prawnej infrastruktury dla wirtualnego kraju, czyli Dia City. W sumie przygotuje to w Ukrainie „najlepsze w świecie warunki do tworzenia firm informatycznych”.

Fedorow wskazał, że Dia City– ze specjalnym systemem prawnym dla firm IT- przyniesie wiele korzyści dla biznesu. Mieszkańcy Dia City będą mogli zarejestrować firmę w ciągu kilku minut, zapłacą tylko 5 proc. podatku, będą mieli warunki do liberalnego kształtowania relacji pracowniczych. Fedorow podkreślił, ustawy regulujące działalność Dia City wprowadziły mechanizmy, które uniemożliwiają wywieranie presji lub ingerowanie w pracę firm informatycznych przez organy ścigania.

Wicepremier i minister transformacji cyfrowej dodał, że – równolegle z Dia City-   Ministerstwo Polityki Społecznej pracuje nad projektem e-rezydencji dla zagranicznych firm informatycznych. Według niego, przedsiębiorcy IT z dowolnego kraju na świecie będą mogli zarejestrować firmę informatyczną w Ukrainie w ciągu kilku minut.

Polityczne zapowiedzi znajdują wsparcie regulacyjne.

  • 2 listopada, w Radzie Najwyższej zarejestrowany został projekt ustawy 4303 „O stymulowaniu rozwoju gospodarki cyfrowej na Ukrainie” oraz projekt ustawy 4305 „W sprawie zmiany prawa karnego w sprawie specjalnej procedury dochodzenia w sprawie przestępstw w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla rozwoju gospodarki cyfrowej”.
  • Na początku czerwca Ministerstwo Finansów ogłosiło uruchomienie projektu Dia City. To pierwszy na świecie wirtualnym „kraj” biznesowy. Projekt obejmie następujące obszary biznesowo-technologiczne: AgroTech, Fintech i Blockchain, AI i cloud computing, medyczne sieci neuronowe i biotechnologię, IoT, platformy wydawnicze i handlowe, technologie lotnicze i kosmiczne, drony, reklamę, marketing i promocję, animację, grafika i audio, e-sport i outsourcing procesów biznesowych.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn