Średnia pensja osiągnęła maksimum

29 października 2020. Przeciętne wynagrodzenie we wrześniu wzrosło o 4,8 proc., czyli o 552 UAH (19,46 USD) w porównaniu z sierpniem i wyniosło 423 USD.

Według Państwowej Służby Statystycznej przeciętne wynagrodzenie pełnoetatowego pracownika przedsiębiorstw, instytucji i organizacji we wrześniu 2020 r. wyniosło – 11 998 UAH (423 USD), czyli 2,4 razy więcej niż płaca minimalna 5000 UAH (176 USD). W porównaniu z sierpniem średnie wynagrodzenie nominalne wzrosło o 4,8 proc., a w ciągu roku (w porównaniu do września 2019 r.) – o 12,3 proc.

Płace realne we wrześniu br. w porównaniu do sierpnia wzrosły o 4,3 proc., a wobec września 2019 r. o 9,7 proc.

Jednocześnie do 1 października br. łączna kwota zaległości w wypłacaniu wynagrodzeń wyniosła 3 mld 560,9 mln UAH (125,6 mln USD), co oznacza wzrost o 4,1 proc. w ciągu miesiąca.

Dane nie uwzględniają czasowo okupowanego terytorium Autonomicznej Republiki Krym, miasta Sewastopol oraz części tymczasowo okupowanych terytoriów obwodów donieckiego i ługańskiego.

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli biznesu, do 55,7 procent wzrósł odsetek firm, które planują podwyżki wynagrodzeń w najbliższych 12 miesiącach. Tylko 3,6 proc. firm bierze pod uwagę obniżenie wynagrodzeń.

Najwyższe średnie wynagrodzenie we wrześniu było w Kijowie – 17 253 UAH (608 USD), najniższe w obwodzie wołyńskim – 9766 UAH (344 USD).

Narodowy Bank prognozuje, że w 2021 r. przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 15 proc. przy wzroście płacy minimalnej o 30 proc.

Większość Ukraińców otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z umową o pracę. Jednak aż 36 proc. zatrudnionych dostaje całość lub część swoich pensji nieoficjalnie. Ponad 20 proc. Ukraińców pracuje na podstawie ustnego porozumienia z pracodawcą.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn