Redukcja dużych podatników

8 października. 2020. Liczba dużych podatników w tym roku skurczyła się o 20 procent.

Państwowa Służba Podatkowa Ukrainy zatwierdziła rejestr dużych podatników na 2021 r., który obejmuje 1375 firm. W porównaniu do spisu z 2020 r. liczba przedsiębiorstw zmniejszyła się o 254 płatników. Wynika to ze zmiany kryteriów klasyfikowania podatników.

Zgodnie z Kodeksem Podatkowym Ukrainy dużym podatnikiem jest osoba prawna, której dochody z całej działalności w ostatnich czterech kolejnych kwartałach podatkowych przekraczają równowartość 50 mln euro, czyli łączna kwota zapłaconych podatków, opłat, płatności do budżetu państwa (z wyjątkiem opłat celnych) w tym okresie przekracza równowartość 1,5 mln euro.

Wcześniej ta kwota wynosiła 1 mln euro.

Według służby prasowej Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy zakwalifikowanie przedsiębiorstw do rejestru dużych podatników na 2021 r.  nastąpiło według nowych kryteriów. Przypomnijmy, że 30 czerwca Ukraińcy zakończyli składanie deklaracji podatkowych za 2019 rok. Przychody są o prawie 11 mld UAH wyższe (13 proc.) niż w roku ubiegłym – łącznie 94,5 mld UAH.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn