Ukraina, Słowacja, Azja, UE

3 października 2020. Minister Infrastruktury Ukrainy Władysław Kryklij oraz Minister Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej Andrey Dolezhal podpisali Memorandum o współpracy w ramach “Pasa gospodarczego Jedwabnego Szlaku”.

Ułatwi to realizację projektu utworzenia multimodalnych terminali logistycznych w Ukrainie i Słowacji dla obsługi ładunków na tej trasie, wzmocni też strategiczną pozycję obu krajów jako pomostu transportowego między Zachodem a Dalekim Wschodem.

Minister Kryklij przebywał na Słowacji towarzysząc oficjalnej wizycie Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.Podpisanie memorandum ułatwi:

– stworzenie odpowiednich warunków dla dalszego rozwoju transportu multimodalnego między Azją a UE przez Ukrainę i Słowację, dla zwiększenia liczby pociągów kontenerowych, które będą wykorzystywane w przewozach intermodalnych;

– przeniesienie na płaszczyznę praktyczną projektu stworzenia multimodalnych terminali logistycznych obsługujących ładunki na trasie Jedwabnego Szlaku,

– powołanie dwustronnej grupy roboczą, której zadaniem będzie wypracowanie podstawy do negocjacji ze stroną chińską;

– wypracowanie wspólnego, jednolitego podejścia do organizacji pociągów kontenerowych kursujących między Azją a UE przez Ukrainę i Słowację.

Władysław Kryklij potwierdził również gotowość do zintensyfikowania prac strony ukraińskiej i słowackiej nad rozbudową terminali logistycznych w Czopie, Mukaczewie i Koszycach, które mogłyby stać się bramą między Azją a Europą.  Zapowiedział wspólne poszukiwanie środków finansowych na realizację projektu stworzenia multimodalnego centrum logistycznego przy granicy Ukrainy i Słowacji, na bazie istniejącego terminala w Czopie.

Na podstawie informacji prasowej Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy

Dariusz Kostrzębski

Facebook
Twitter
LinkedIn