Prostsze procedury w energetyce

1 października 2020 r. Ministerstwo Energii pracuje nad uproszczeniem procedur przydzielania działek pod obiekty energetyczne. To jedna z inicjatyw, która będzie to miała wpływ na poprawę pozycji Ukrainy w rankingu dogodności prowadzenia interesów Doing Business.

Pełniąca obowiązki Ministra Energii, Olha Buslavets powiedziała, że Ministerstwo Energii opracowało projekt ustawy rozwiązującej problemy z przydziałem ziemi. Obecne przepisy prowadzą czasami do całkowitego zahamowania procesu przyłączania nowych instalacji elektrycznych. Nowe przepisy uproszczą procedurę przydzielania działek pod obiekty energetyczne. W najbliższym czasie projekt trafi do Rady Ministrów.

Wdrażana jest także kolejna inicjatywa – zapewnienie otwartego dostępu do katastru miejskiego i map internetowych sieci elektroenergetycznych. Ministerstwo zorganizowało prace nad przekazaniem do Państwowego Geokatastra przez operatorów systemów dystrybucyjnych informacji o liniach przesyłowych, podstacjach i innych obiektach systemów dystrybucyjnych w celu umieszczenia ich na „Publicznej mapie katastralnej Ukrainy”.

Zdaniem Buslavets Kluczowym problemem, który znacznie komplikuje i zwiększa koszt przyłączania nowych instalacji elektrycznych, jest degradacja infrastruktury sieciowej, która wynosi obecnie od 50 do 80 proc.

Do odbudowy infrastruktury i jej rozwoju oraz obniżenia opłaty przyłączeniowej potrzebna jest skuteczna polityka stymulowania taryf.

Ministerstwo Energii wielokrotnie przedkładało Krajowej Komisji ds. Regulacji Energii i Usług Komunalnych propozycje opracowane wspólnie z ekspertami i operatorami systemów dystrybucyjnych dotyczące parametrów regulacji RAB, które odpowiadają światowej praktyce tworzenia taryf. Obowiązujące zasady nie pozwalają zgromadzić wystarczających środków finansowych. Zgodnie z propozycjami regulatora, Ministerstwo Energii miałoby na znieść opłaty za przyłączenie mocy. Oznacza to, że klient pokryłby tylko koszt budowy linii przesyłowej do własnych instalacji elektrycznych.

ОТ

Facebook
Twitter
LinkedIn