1 października 2020. Magazyn Focus opublikował coroczny ranking komfortu życia w ukraińskich miastach. Po raz pierwszy od dłuższego czasu pierwszego miejsca nie zajął Kijów. W tym roku zwycięzcą został Chmielnicki.

Redakcja magazynu oceniła poziom życia w 22 ukraińskich miastach i ośrodkach regionalnych, z wyjątkiem okupowanego Doniecka, Ługańska, Sewastopola oraz centrum administracyjnego Krymu – Symferopola.

Pierwsze miejsce zajął Chmielnicki, który zdobył 201 punktów. Za nim uplasowały się: Kijów – 186 punktów), Lwów -184 punkty, Równe – 182 punkty i Ternopil – 180 punktów.

Jakość życia w miastach oceniano według 14 kryteriów. Po raz pierwszy ze względu na sytuację w kraju wykluczono kryterium transportu lotniczego i wprowadzono kategorię: ocena Covid, co znacząco zmieniło klasyfikację. Oprócz dochodów pod uwagę wzięte pod uwagę zostały następujące czynniki:

  • Sytuacja ekonomiczna i łatwość znalezienia pracy: średni poziom oficjalnego wynagrodzenia i kosztu podstawowego koszyka konsumenckiego, cena zakupu jednopokojowego mieszkania w klasie ekonomicznej, stosunek podaży do popytu na rynku pracy;
  • Infrastruktura transportowa: liczba tras kolejowych, liczba tras o znaczeniu międzynarodowym przebiegających przez miasto;
  • Oczekiwana długość życia;
  • Mobilność ludności: odsetek obywateli, którzy odwiedzili zagraniczne kurorty w ciągu ostatnich 5 lat, na podstawie wyliczeń ogólnoukraińskiego sondażu grupy „Rating”;
  • Środowisko: poziom zanieczyszczenia powietrza, ilość odpadów niebezpiecznych;
  • Bezpieczeństwo życia (wskaźnik przestępczości według statystyk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych);

Chmielnicki otrzymał wysokie oceny za niski wskaźnik przestępczości i wysokie bezpieczeństwo w mieście, niski koszt mieszkań i dobrą infrastrukturę. Kijów uzyskał najwyższą ocenę za stosunek średniego wynagrodzenia do kosztu tradycyjnego koszyka konsumenckiego, a także za atrakcyjność inwestycyjną miasta i najlepsze wskaźniki komunikacji kolejowej. W tym roku Czerniowce uznano za najbardziej przyjazne środowisku miasto na Ukrainie, a Iwano-Frankowsk za najbezpieczniejsze.

OT