Więcej zielonej energii

28 września 2020. Udział energii odnawialnej w mixie energetycznym Ukrainy w 2020 r. wzrósł do 13,3 proc. W ubiegłym roku, w porównywalnym okresie 8 miesięcy, energia odnawialna stanowiła 8,9 proc. całości wyprodukowanej energii. 

W samym tylko sierpniu 2020 r. struktura produkcji energii energetycznej według sposobów wytwarzania była następująca:

  • odnawialne źródła energii (energia słoneczna, wiatrowa) – 10,7 proc. (plus 5,5 proc. w porównaniu do danych z sierpnia 2019 r.);
  • elektrownie wodne i – 5,9 proc. (plus 1,7 proc.);
  • elektrownie jądrowe – 52,1 proc. (plus 2,2 proc.);
  • elektrociepłownie – 30 proc. (minus 9,2 proc.);
  • innie – 1,4 proc. (minus 0,1 proc).

Rozwój „zielonej” energii przebiega w Ukrainie dynamicznie i przynosi inwestorom niespodzianki. Taryfy „zielone” zostały wprowadzone w Ukrainie w 2009 roku, były wyższe od taryf konwencjonalnych i ustalone w euro.

21 lipca Rada Najwyższa przyjęła ustawę nr 3658 „O zmianie niektórych ustaw Ukrainy w sprawie poprawy warunków wspierania produkcji energii elektrycznej z alternatywnych źródeł energii”. Tym samym obniżyła taryfy dla alternatywnych producentów energii. Znaczna część producentów pogodziła się z nowymi warunkami, są jednak tacy którzy zapowiadają dochodzenie swoich praw w arbitrażu.

„Zielone” elektrownie (wiatrowe, słoneczne) wytwarzają do 2 proc. energii elektrycznej zużywanej w Ukrainie. Jednak „zielona” energia elektryczna kosztuje rynek 8 proc. całości wydatków, czyli około 10 miliardów UAH według najwyższych taryf w Europie.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn