1,7 miliona bezrobotnych

24 września 2020. Jak podała Państwowa Służba Statystyki Ukrainy, w drugim kwartale 2020 r. liczba bezrobotnych wyniosła 1,7 mln osób.

Stopa bezrobocia w okresie kwiecień-czerwiec, w stosunku do siły roboczej wśród osób w wieku od 15 do 70 lat, wzrosła z 8,6 proc. do 9,9 proc. i osiągnęła liczbę 1,7 mln bezrobotnych. Jednocześnie liczba zatrudnionych w wieku 15-70 lat wyniosła 15,6 mln osób, czyli 55,2 proc. tej grupy wiekowej.

W sierpniu rząd poinformował, że w okresie styczeń-lipiec 2020 roku ponad 1,7 mln Ukraińców poszukujących pracy skorzystało z usług Państwowej Służby Zatrudnienia. Z pomocą ośrodków zatrudnienia zatrudnionych było 370 000 obywateli ( z czego 220 000 było bezrobotnych). Łączna liczba wakatów w bazie danych służb zatrudnienia w okresie styczeń-lipiec wyniosła ponad 476 000.

Red.

Facebook
Twitter
LinkedIn