Rejestr Czynności Budowlanych – udostępniony

22 września 2020. Powszechny dostęp do 27 000 dokumentów z Rejestru Czynności Budowlanych.

Wicepremier – minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow napisał na Facebooku, że ministerstwo udostępniło deklaracje i zezwolenia umieszczone w Rejestrze Czynności Budowlanych. Rejestr ujrzał światło dzienne na początku lipca w ramach wdrażania Jednolitego Państwowego Systemu Elektronicznego w dziedzinie urbanistyki.

W pierwszych dwóch miesiącach istnienia systemu opublikowano już dane ponad 27 000 dokumentów. Rozszerzona została lista informacji dostępnych wcześniej tylko na papierze. Ponadto istnieją unikatowe identyfikatory, które wiążą wszystkie pozwolenia z konkretnym obiektem budowlanym.

Wszystkie dane są publikowane wraz ze współrzędnymi, co pozwala dokładnie zidentyfikować obiekt.

Minister podkreślił, że wszystkie informacje są aktualne, uporządkowane i zabezpieczone przed nieuprawnionymi zmianami. Dane są uzupełnione raz na tydzień w formacie tekstowym Json.

Rejestr jest dostępny na tzw. Jednolitym państwowym portalu internetowym otwartych danych.

Dział budowlany zawiera trzy bazy danych:

  • Ujednolicony państwowy rejestr aktów normatywnych;
  • Informacje o wykonawcach inwentaryzacji obiektów budowlanych przyjętych do użytkowania oraz przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach, do których należą odpowiedzialni wykonawcy tych prac;
  • Ujednolicony rejestr dokumentów uprawniających do wykonania prac przygotowawczych i budowlanych oraz potwierdzających oddanie do użytku ukończonych obiektów, a także informacje o zwrocie dokumentów do uzupełnienia, odmowach wydania i ich unieważnieniu.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn