Statystyki i prognozy

19 września 2020. O 11,4 proc. zmniejszył się PKB Ukrainy w drugim kwartale 2020 roku w porównaniu z drugim kwartałem 2019 roku – podała Państwowa Służba Statystyki Ukrainy.

Realny PKB w okresie kwiecień-czerwiec (biorąc pod uwagę czynnik sezonowy) spadł o 9,9 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem bieżącego roku.

Nominalny PKB w drugim kwartale 2020 r. wyniósł 867,8 mld UAH, a na osobę – 20 744 UAH.

W sektorach ukraińskiej gospodarki największy spadek produktu krajowego brutto odnotowano w rolnictwie (minus 29,1 proc. w drugim kwartale 2020 r. w porównaniu z drugim kwartałem 2019 r.), przemyśle przetwórczym (minus 14,7 proc.), budownictwie (minus 6,2 proc.), transporcie (minus 26,9 proc.), handlu (minus 5,6 proc.).

Zgodnie z prognozą Narodowego Banku Ukrainy, PKB do końca 2020 r. zmniejszy się o 6 proc, ale w 2021 r. PKB wzrośnie o 4 proc.

Rząd Ukrainy spodziewa się, że PKB spadnie w bieżącym roku o 4,8 proc. i przewiduje, że w 2021 r. PKB wzrośnie o 4,6 proc.

Red.

Facebook
Twitter
LinkedIn