18 września 2020 r. Na szczycie Ukraina – UE, planowanym 1 października, będzie podpisane porozumienie w sprawie wspierania innowacji związanych z energią odnawialną i efektywnością energetyczną.

Podczas 11. Dnia Energii, zorganizowanego przez Europejsko -Ukraińską Agencję Energii, o szczegółach projektu opowiedział doradca wicepremiera ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ołeksij Riabczyn. Planowany koszt tych działań to 10 mln EUR. Zdaniem Riabczyna, Ukraina ma ogromny potencjał w zakresie „zielonych” innowacji. Jednak firmy działające w tym obszarze często nie mają umiejętności pracy z dotacjami i szukania wsparcia projektowego. Dlatego efektem tego projektu będzie stworzenie centrum innowacji, które między pomoże zwiększyć zdolność ukraińskich instytucji do pracy z grantami.

Riabczyn ogłosił zamiar rządu opracowania programu naprawy gospodarczej na czas po pandemii „Zielone Ożywienie”. Powiedział też, że konieczne jest znaczne rozszerzenie uprawnień, personelu i finansowania Państwowej Agencji Energoefektywności i Energooszczędności Ukrainy, tak aby mogła koordynować realizację Europejskiego Zielonego Ładu w Ukrainie. Agencja powinna stać się głównym partnerem rządu we wdrażaniu „zielonych” rozwiązań.

OT