Wielkie możliwości biomasy

11 września 2020. Jak podają eksperci Państwowej Agencji Efektywności Energetycznej i Oszczędzania Energii, Ukraina wykorzystuje tylko 1 proc. swoich potencjalnych zasobów umożliwiających produkcję biomasy.

Dziś w Ukrainie biomasę dla elektrowni uprawia się na powierzchni 6,4 tysiąca hektarów z możliwych 4 milionów hektarów. Zdaniem ekspertów, wykorzystanie areału 4 milionów hektarów nieużytków do uprawy biomasy i następnie zastosowanie jej do produkcji energii mogłoby zastąpić równowartość około 20 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie.

W celu zwiększenia upraw energetycznych opracowano projekt ustawy, w którym proponuje się, m.in., ustanowienie czynszów za grunty wykorzystywane do upraw energetycznych na poziomie nie wyższym niż 5 proc. ich wyceny rynkowej. Projekt ustawy przewiduje również wydłużenie minimalnego okresu dzierżawy gruntów do 20 lat.

Red.

Facebook
Twitter
LinkedIn