Naftohaz największym podatnikiem

11 września 2020. Naftogaz Ukrainy, w okresie w styczeń -sierpień 2020 roku, przekazał do budżetów w formie podatków i dywidend 92,5 mld UAH.

W raporcie spółki czytamy: „W okresie styczeń-sierpień 2020 r. łączna kwota podatku i dywidendy Grupy Naftohaz na rzecz budżetów państwowych i lokalnych osiągnęła 92,5 mld UAH (w tym 39,6 mld UAH pozostałych dywidend za 2019 r.). Przychody spółek Grupy Naftogaz stanowiły ponad 17 proc. łącznych dochodów budżetu państwa w okresie styczeń-sierpień 2020 r.”.

Grupa Naftohaz jest największym podatnikiem na Ukrainie. W 2019 r. rzeczywista łączna kwota podatku i dywidendy z grupy, na wszystkich poziomach budżetu, wyniosła 121,4 mld UAH.

Red.

Facebook
Twitter
LinkedIn