Petraszko w Karpaczu

10 września 2020. Minister Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy Igor Petraszko uczestniczył w XXX Forum Ekonomicznym, które tym razem odbyło się w Karpaczu, a nie w Krynicy.  Udział w tym wydarzeniu stworzył okazję do spotkań i rozmów ukraińskiego ministra z przedstawicielami polskiego rządu.

W czasie spotkania z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim omówiono rozwiązania przyjęte w Polsce na rzecz ułatwienia podjęcia pracy sezonowej przez pracowników z Ukrainy. Min. Ardanowski podkreślił, że ukraińscy pracownicy sezonowi cieszą się w Polsce uznaniem. Wyraził ponadto opinię o zasadności wypracowania polsko-ukraińskiej umowy regulującej status pracowników sezonowych z Ukrainy. Ministrowie zgodzili się, że przyszłość europejskiego rolnictwa wymaga wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, zwłaszcza w kontekście wyzwań klimatycznych i rosnących oczekiwań społecznych co do rolnictwa zgodnego z zasadami ochrony środowiska. Minister I. Petraszko zaprosił ministra Ardanowskiego do złożenia wizyty na Ukrainie, w celu kontynuacji rozmów o możliwościach zacieśnienia współpracy w kwestiach rolnych.  Ukraina pozostaje ważnym odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych. W pierwszym półroczu 2020 r. polski eksport rolny na Ukrainę osiągnął wartość blisko 366 mln EUR. Od 2017 r. polski eksport rolny na Ukrainę rośnie (w pierwszym półroczu 2020 r. saldo jest dla Polski dodatnie i wynosi 41,8 mln EUR).

Min. Petraszko uczestniczył w panelu „Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?” Zwrócił uwagę na to, że z kryzysu zwycięsko wychodzą ci, którzy potrafią znaleźć korzyści w tych trudnych czasach.

– Dla nas takim przykładem jest przyśpieszenie pracy w administracji publicznej, które pozwoliło obronną ręką przetrwać kryzys przedsiębiorcom. Wirus pokazał też, że część osób może pracować z domów i nie wpływa to na obniżenie jakości ich pracy – mówił Igor Petraszko.

W czasie spotkania z wicepremier, minister rozwoju Jadwigą Emilewicz, minister Petraszko podkreślił, że Ukraina oczekuje osiągnięcia porozumienia w sprawie rozpoczęcia negocjacji w sprawie rewizji układu o stowarzyszeniu Ukraina-UE w 2021 r. i liczy na przyjazne wsparcie Polski w tej ważnej kwestii.

Red.

Facebook
Twitter
LinkedIn