Promowanie sektora IT

4 września 2020 r. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski  polecił rządowi opracowanie projektów ustaw mających na celu rozwój branży IT w Ukrainie. Prezydent oczekuje też od rządu usprawnienia procedury uzyskiwania przez zagranicznych informatyków pozwolenia na wjazd w Ukrainę.

Gabinet Ministrów musi w ciągu trzech miesięcy opracować i przedłożyć parlamentowi projekty stymulujące  działalność gospodarczą w zakresie technologii informatycznych. Rząd powinien też usprawnić procedury uzyskiwania pozwoleń imigracyjnych przez informatyków będących cudzoziemcami lub bezpaństwowcami imigrującymi na Ukrainę oraz uzyskiwanie przez ich pracodawcę (firmę informatyczną) zezwolenia na pracę. Należy również ustabilizować zasady opodatkowania wynagrodzeń informatyków pozostających w stosunkach pracy z firmami IT. Działania te mają na celu zwiększenie konkurencyjności ukraińskich firm IT na rynku zagranicznym.

Zdaniem prezydenta, Gabinet Ministrów powinien również rozwijać edukację  informatyczną oraz wdrażać w Ukrainie najlepsze światowe praktyki  szkolenia informatyków.

Prezydent domaga się usprawnienia procedur śledczych w postępowaniu karnym, tak aby nie dopuścić do nieuzasadnionej ingerencji w pracę firm informatycznych.

W ukraińskim biznesie IT w 2019 roku zainwestowano 544 miliony USD .

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn