Konkrety na drodze do Unii

4 września 2020. Podczas posiedzenia rządu w dniu 2 września  podjęto decyzje związane z integracją europejską Ukrainy.

Gabinet Ministrów zatwierdził projekty umów wzmacniające współpracę między Ukrainą a UE:

– o wsparciu UE w odbudowie ukraińskiej gospodarki;

– o wsparciu w reformie sądownictwa i rozwoju praworządności;

– o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego.

„Umowy te mają na celu wdrożenie programu naszego rządu dla zwiększenia kwoty pomocy udzielanej Ukrainie w ramach instrumentów finansowych UE”- powiedział premier Denys Szmyhal.

W celu koordynacji pracy resortów i urzędów powołano trzy grupy robocze:

– międzyresortową grupę roboczą ds. Europejskiego Zielonego Ładu;

– komisję ds. współpracy instytucji w celu zapewnienia równych praw i szans dla kobiet i mężczyzn;

– komisję dswdrażania układu o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską.

 „Ponieważ słowa Ukraina to Europa muszą być nie tylko słowami, ale też konkretnymi inicjatywami i reformami naszego rządu, obejmę te sprawy osobistą kontrolą” – podkreślił premier.

Red.

Facebook
Twitter
LinkedIn