Przekształcanie regionów węglowych

1 września 2020. Europejskie uwarunkowania i bezpieczeństwo górników to wyznaczniki dalszych prac rządu Ukrainy  w celu transformacji regionów węglowych.

Zdaniem premiera Denysa Szmyhala przemysł węglowy jest ważny dla wielu branż  gospodarki: energetycznej, metalurgicznej, chemicznej, ma też duże znaczenie społeczne dla „miast jednoprzemysłowych”, których w Ukrainie jest dziś ponad 60.

Podczas wizyty w kopalni „Toretskaya” premier podkreślał, że potrzebna jest sprawiedliwa transformacja regionów węglowych. Po zakończeniu prac wydobywczych i zamknięciu kopalń trzeba odpowiedzieć na pytanie: jak będą funkcjonować „miasta jednoprzemysłowe”, a przede wszystkim społeczności  zależne od likwidowanych zakładów pracy? Rząd konsultował się w tej sprawie z partnerami międzynarodowymi, np. z kanclerz Angelą Merkel i zastępcą sekretarza stanu USA Stephenem Biganem. Niemcy i Stany Zjednoczone mają  doświadczenie, wprowadzały w życie podobne projekty. Dziś są gotowe do finansowania pomocy oraz wsparcia przez specjalistów i ekspertów.

Wielokrotne spotkania przedstawicieli rządu  z górnikami pokazały wspólną gotowość do wprowadzania zmian w sektorze wydobywczym. Jak zaznaczył premier, celem są europejskie warunki i bezpieczeństwo pracy oraz przyzwoite płace. Dziś już  państwo nie ma długów wobec górników. Natomiast nierozwiązana pozostaje kwestia zobowiązań i należności bieżących samych kopalń, przede wszystkim  za energię elektryczną. Całkowita kwota zadłużenia to ponad 29 mld UAH.

Rząd będzie współpracował z przedsiębiorstwami i związkami zawodowymi górników, aby rozwiązać problemy, które narosły w ostatnich latach. To ważne, ponieważ w najbliższym czasie ukraińska gospodarka i sektor energetyczny będą potrzebowały węgla. Jest on głównym surowcem do wytwarzania ciepła. Odgrywa ważną rolę w równoważeniu systemu energetycznego.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn