Pięć kroków do integracji

31 sierpnia 2020. Na spotkaniu internetowym z przedstawicielami Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu premier Ukrainy Denys Szmyhal przedstawił 5 głównych kroków do integracji europejskiej.

Premier powiedział, że pierwszy krok, o którym obecnie aktywnie dyskutuje się z partnerami europejskimi, to „ruch bezwizowy dla przemysłu” z Unią Europejską. Zdaniem premiera „To powinno znacznie ułatwić dostęp ukraińskich towarów na rynek unijny”.

Drugi krok to negocjacje   umowy o wspólnej przestrzeni lotniczej z UE.

Trzecim krokiem powinno być przystąpienie Ukrainy do europejskiej sieci energetycznej ENTSO-E, co stworzyłoby pełną konkurencję na rynku energii elektrycznej, sprzyjałoby też uczciwej cenie i zwiększyło bezpieczeństwo samych sieci.

Czwarty krok to reforma celna. Chodzi o ujednolicenie zasad celnych Ukrainy z unijnymi i, tworzenie „zielonych  korytarzy” celnych dla uczciwego biznesu.

Piątym krokiem ku integracji europejskiej jest według premiera powiązanie żeglugi śródlądowej w Ukrainie z europejskim systemem transportu wodnego. Przyczyni się to do rozwoju logistyki i wzmocnienia ukraińskiego eksportu.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn