Handel wbrew kwarantannie

26 sierpnia 2020. Bez względu na wysiłki rządów kluczowym elementem dla rozwoju Polski i Ukrainy są relacje biznesowe – powiedział Rusłan Perun, Radca Ambasady Ukrainy w Polsce, podczas VIII edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2020 (Gdynia, 20-21 sierpnia).

Radca wyraził przekonanie, że żadna kwarantanna nie musi być ograniczeniem dla handlu, rozwoju i pogłębienia współpracy. Podkreślił znaczenie Forum poświęconego transportowi intermodalnemu w regionie, w którym Polska i Ukraina pełnią wiodącą role.

Dla potwierdzenia swoich tez R. Perun podzielił się z zebranymi informacjami o wynikach branży logistycznej Ukrainy w I półroczu 2020 roku.

  • Polska pozostaje czwartym partnerem handlowym Ukrainy i drugim największym po Chinach rynkiem eksportowym dla ukraińskich towarów na świecie.
  • Pamiętając o zniżkowych tendencjach w światowej gospodarce w dobie COVID-19, porty Ukrainy wykazują wzrost przewozów i przeładunków. Koleje Ukraińskie mogą się pochwalić dwukrotnym wzrostem przewozów kontenerowych. Rośnie branża rolnicza i IT.
  • Ukraina dysponuje unikatowymi możliwościami logistycznymi i pozostaje ważnym alternatywnym kierunkiem dla transportu intermodalnego pomiędzy Europą a Azją. Historia a zwłaszcza ostatnie wydarzenia uczą, że nie można koncentrować się wyłącznie na jednym kierunku. Nieco krótszy i łatwiejszy korytarz Jedwabnego Szlaku- między Unią Europejską a Chinami przez Rosję i Białoruś- nie zawsze jest stabilny i politycznie przewidywalny.
  • W lipcu b.r. kolejny pociąg kontenerowy z Chin w ciągu 15 dni pokonał 9 tys. kilometrów i dotarł Ukrainy.
  • Wzrasta rola morskich portów ukraińskich generujących coraz większe przewozy kontenerowe. Z usług portów morskich Ukrainy skorzystało w lipcu 2020r. – 901 jednostek, od początku roku przez 7 miesięcy – 6 216 jednostek. Przeładunki ogółem za 6 miesięcy b.r. wyniosły 79,3 mln. Ton. Przeładunki kontenerów za 6 miesięcy b.r. wyniosły 521,0 tys. TEU. Przeładunki według grup towarowych: zboża, ruda, węgiel, olej, paliwa.

Zdaniem mówcy ukraińskie i polskie przedsiębiorstwa mogą odnaleźć innowacyjne rozwiązania, nowe możliwości i atrakcyjne kierunki dla wspólnych inwestycji.

VIII edycję Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2020 zorganizowało Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa – Północ – Wschód (ENEIA) i Polsko- Ukraińska Izba Gospodarcza.

Wydarzenie objęte było Patronatem Honorowym przez Ministra Infrastruktury, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marszałków Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego, Prezydenta Gdyni, Urząd Transportu Kolejowego i Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Dariusz Kostrzębski

Facebook
Twitter
LinkedIn