Fracht o nowym trójkącie

24 sierpnia 2020 r. W dniach 20-21 sierpnia odbyło się międzynarodowe Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2020. Jest to największe wydarzenie branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) w Polsce.

Organizatorem tegorocznej edycji jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód (ENEIA) wraz z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą (PUIG). Forum FRACHT jest wydarzeniem międzynarodowym, czego dowodem stał udział gości z Ukrainy, Kazachstanu i Białorusi, a także krajów Dalekiego Wschodu.

Z przesłaniem do uczestników wystapili goście Forum: Zbigniew Gryglas- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Janusz Piechociński- Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, Wołodymyr Makukha- Wiceprzewodniczący Zarządu Bałtycko-Czarnomorskiego Forum Ekonomicznego i Jacek Piechota, Prezes PUIG i ENEIA. Odczytane zostały także listy z przesłaniem skierowane do uczestników Forum przez Annę Moskwę- Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, oraz Leszka Bonna- Wicemarszałka Województwa Pomorskiego i zarazem Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk.

Ruslan Perun, Radca Ambasady Ukrainy w RP, zaznaczył, iż- patrząc na wyniki pierwszego półrocza 2020 roku- Polska pozostaje czwartym partnerem handlowym Ukrainy i drugim największym po Chinach rynkiem eksportowym dla ukraińskich towarów na świecie.

Koleje ukraińskie mogą się pochwalić dwukrotnym wzrostem przewozów kontenerowych. W lipcu b.r. już kolejny pociąg kontenerowy z Chin w ciągu 15 dni pokonał 9 tys. kilometrów i dotarł Ukrainy. Liczba statków, które skorzystały z usług w portach Ukrainy za pierwsze 7 miesiecy 2020 r. wyniosła 6216 jednostek. Co więcej, przeładunki ogółem w pierwszym półroczu b.r. wyniosły 79,3 mln. ton, zaś przeładunki kontenerów ponad 520 tys. TEU. Najczęstsze grupy towarowe to zboża, ruda, węgiel, olej oraz paliwa.

Podczas obrad zapowiedziano nowe kierunki współpracy w Regionie ABC (Adriatyk-Bałtyk-Czarne Morze). Przedstawicieli kolei ukraińskich wyrazili m.in. intencję pogłębienia współpracy z Polską. Uczestnicy konferencji uznali za zasadne dalszą integrację portów ukraińskich i polskich, m.in. poprzez wybudowanie bezpośredniego połączenia między portem Odessa i Gdańsk z punktem przeładunkowym w Sławkowie. Oczekuje się, że rozwój relacji w tym kierunku zaowocuje dalszym włączeniem Ukrainy do unijnego rynku, a także będzie sprzyjał rozwojowi transportowej infrastruktury w obu krajach. Zaproponowano też stworzenie tzw. Trójkąta Gdyńskiego, jako platformy współpracy trzech portów Chersoń, Kłajpeda i Gdynia.

W czasie Forum podpisano umowę o współpracy pomiędzy Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą a Bałtycko-Czarnomorskim Forum Ekonomicznym.

Omówiono też szanse, zagrożenia oraz wyzwania dla uczestników rynku w warunkach ograniczeń epidemicznych. Szególnej analizie poddano perspektywy rozwoju i rozbudowy intermodalnych międzynarodowych węzłów przeładunkowych, granicznych oraz wewnątrz krajowych. Pozwoliłoby to usprawnić połączenie polskich portów bałtyckich z sąsiednimi krajami, w tym z Białorusią i Ukrainą.

Valentyn Honcharenko, Olena Trofimchuk

Facebook
Twitter
LinkedIn