Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

12 sierpnia 2020. Gabinet Ministrów Ukrainy rozpatrzył projekt ustawy „O wykazie obiektów majątku państwowego niepodlegającego prywatyzacji”. W wykazie znajduje się 188 przedsiębiorstw.

Zgodnie z projektem ustawy dziewięć państwowych spółek akcyjnych może zostać częściowo sprywatyzowanych, a państwo zachowa udział w wysokości 50 proc. plus 1 akcja. Do takich firm należą: Narodowe Towarzystwo Akcyjne Naftogaz Ukrainy, Artem, Zakłady „Fiolent”, Kijowskie Zakłady Automatyki, Ukrposzta, Ukrzaliznycia, Harton.

W załączniku nr 2 do projektu ustawy wymieniono 73 przedsiębiorstwa państwowe, które zachowają 100 proc. państwowych praw korporacyjnych i zostaną objęte zakazem prywatyzacji. To, między innymi, Energoatom, Ukrenergo, Ukrhydroenergo, Wschodni Zakład Górniczo-Przetwórczy, Administracja Portów Morskich Ukrainy (AMPU).

W uzasadnieniu projektu przewidziano cztery grupy obiektów objętych zakazem prywatyzacji:

  1. spółki akcyjne, w których udział w prawach korporacyjnych państwa nie może być mniejszy niż 50 proc. plus 1 akcja w kapitale zakładowym -te spółki nie podlegają prywatyzacji;
  2. spółki akcyjne, w których własność Skarbu Państwa wynosi 100 proc.;
  3. obiekty kultury i sportu, wśród dóbr kultury proponuje się zakazać prywatyzacji Narodowego Cyrku Ukrainy, Narodowego Centrum Sztuki Teatralnej. Lesia Kurbasa, Centrum Narodowego im. Oleksandra Dowżenki oraz szereg innych obiektów, między innymi sportowych – Narodowyego Kompleksu Sportowego „Olimpijski”, „Arena Lwów”;
  4. przedsiębiorstwa państwowe, które nie podlegają prywatyzacji, ale mogą zostać przekształcone w stowarzyszenia przedsiębiorców, tu proponuje się w szczególności transportowe Przedsiębiorstwo Państwowe „Antonow”, zakład stoczniowy Nikolajew.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn