Podwojenie płacy minimalnej

8 sierpnia 2020. W 2021 roku planuje się podwojenie płacy minimalnej na Ukrainie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenskij przedłożył Radzie Najwyższej projekt ustawy o podwyżce płacy minimalnej. Od 1 września płaca minimalna wzrośnie do 5000 UAH.

Głównym źródłem finansowania takiej podwyżki płacy minimalnej będą przede wszystkim oszczędności na obsłudze długu publicznego.

Rząd Ukrainy założył w prognozie makroekonomicznej dwukrotny wzrost płacy minimalnej w perspektywie 2021 roku, najpierw do 6 tys. UAH, a następnie do 6,5 tys. UAH. Ponadto, zgodnie z tą wzrost PKB w 2021 r. ma wynieść 4,6 proc. przy inflacji 7,3 proc., w 2022 r. oczekuje się spowolnienie wzrostu do 4,3 proc. przy inflacji 6,2 proc.

Według prognozy deficyt handlowy w 2021 r. wyniesie 10,4 mld USD, w 2022 r. – 13,6 mld USD. Wzrost eksportu o 2,9 proc. w przyszłym roku i 6,4 proc. w 2022 r. oczekuje się, że import wyniesie odpowiednio 10,6 proc. i 10 proc.

Na podstawie tych informacji zaplanowany zostanie budżet na 2021 rok. Zgodnie z ustawą rząd przekaże budżet parlamentowi do 15 września tego roku.

Przypomnijmy, że według Państwowej Służby Statystycznej płace realne na Ukrainie w czerwcu 2020 roku wzrosły o 4,8 proc. w porównaniu do czerwca 2019 roku.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn