Trzy cele polityki regionalnej

5 sierpnia 2020. Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził Państwową Strategię Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027.

„Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jest pełen nowych treści, europejskiego podejścia do rozwoju regionów. Widzę go jako jeden z wektorów naszych starań kierunku w kierunku Unii Europejskiej” – ocenił premier Denis Shmygal.

Zgodnie z notą wyjaśniającą projekt Strategii, ustanawia się trzy główne cele rozwoju regionalnego:

– tworzenie spójnego państwa w wymiarze społecznym, ludzkim, środowiskowym i przestrzennym;

– poprawa konkurencyjności regionów;

– wdrożenie efektywnego, wielopoziomowego zarządzania państwem.

Wsparcie rozwoju regionalnego będzie zgodne odbędzie z zasadami europejskimi oraz metodyką wskazaną na ostatniej konferencji SEMAT w Bukareszcie „Regiony funkcjonalne – wykorzystanie lokalnego potencjału w polityce rozwoju terytorialnego kontynentu europejskiego”.

Rząd wskazał regiony, na których będzie się koncentrować polityka regionalna państwa w najbliższych siedmiu latach: górzyste terytoria ukraińskich Karpat, wybrzeże Morza Czarnego i Azowskiego, obszary oddziaływania międzynarodowych korytarzy transportowych, regiony przygraniczne, obszary chronione przyrodniczo, aglomeracje miejskie, centra wzrostu gospodarczego, ośrodki miejskie związane tylko z jednym przemysłem i ośrodki wiejskie

Red.

Facebook
Twitter
LinkedIn