Migracja zarobkowa i gospodarka

4 sierpnia 2020. Przekazy pieniężne ukraińskich migrantów zarobkowych spadły w czerwcu o 8,5 proc. rok do roku.  Narodowy Bank Ukrainy poinformował, że obywatele Ukrainy pracujący za granicą przesłali do swoich bliskich w ojczyźnie 856 mln USD.

Po eksporcie żywności przekazy pracownicze są drugim, co do wielkości, źródłem dochodu dla Ukrainy. W 2019 roku, za pośrednictwem banków, kanałów prywatnych i międzynarodowych systemów płatniczych Ukraińcy przesyłali do domu ok. 1 miliard USD miesięcznie.

Ograniczenia wywołane pandemią zmieniły formułę przekazywania pieniędzy. Po zamknięciu granic Ukrainy w okresie od kwietnia do maja, transgraniczne przepływy pieniężne przez banki wzrosły rok do roku o 13 proc.

Przelewy pieniężne za pośrednictwem międzynarodowych usług płatniczych wzrosły o 3 proc. Zamknięcie granic i ograniczenia w przemieszczaniu się, uniemożliwiły ukraińskim migrantom zarobkowym wysyłanie pieniędzy do domu za pośrednictwem przyjaciół i rodziny, co -według szacunków banku centralnego- oznacza zmniejszenie strumienia pieniędzy o 17 proc. w ciągu kwietnia i maja.

Red.

Facebook
Twitter
LinkedIn