Spadek dochodów sektora bankowego

3 sierpnia 2020. Według danych Narodowego Banku Ukrainy w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. zysk netto ukraińskiego sektora bankowego wyniósł 23,8 mld UAH, co oznacza spadek o 23 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019.

Opublikowane dane obejmują 75 banków posiadających płynność finansową. Wg NBU 59 banków odnotowało zysk wielkości 26,3 mld UAH, zaś 16 banków stratę wielkości 2,5 mld UAH.

W pierwszym półroczu 59 proc. zysków sektora bankowego Ukrainy przypadło na państwowy PrivatBank (14 mld UAH), zaś 23,5 proc. na banki z kapitałem zagranicznym (z wyłączeniem rosyjskiego, na który przypadło 5,6 mld UAH).

Jako główną przyczynę spadku dochodów sektora bankowego NBU wskazał spadek aktywności gospodarczej związany z pandemią koronawirusa, zmniejszenie popytu na usługi bankowe i produkty kredytowe, spadek zdolności kredytowej i możliwości płatniczych klientów, a także tworzenie w II kwartale br. przez banki rezerw w związku z oczekiwanymi stratami.

BM

Facebook
Twitter
LinkedIn