Spadek obrotów towarowych

26 lipca 2020. Uzyskaliśmy dane o wymianie towarowej Polski z Ukrainą w okresie styczeń-maj 2020 roku. Zwraca uwagę spadek polskiego eksportu o niecałe 5 proc. i bardziej znaczący spadek importu z Ukrainy o 11,5 proc.

Wartość polskiego eksportu wyniosła 2, 09 miliarda USD, zaś wartość importu z Ukrainy to 1,1 miliarda USD.

W polskim eksporcie wysoką dynamikę zachowała grupa artykułów rolno-spożywczych (wzrost o 24 proc), także wyroby ceramiczne (o ponad 6 proc).

W imporcie praktycznie wszystkie grupy towarowe wykazują tendencje spadkową poza towarami różnymi i niesklasyfikowanymi. Uwagę w imporcie zwraca natomiast pozycja towarowa -skóry, która wykazuje przyrost o prawie 900 proc., chociaż jej udział w strukturze importu jest na poziomie1,1 proc. wartość importu tego towaru – 12,3 mln USD.

Red.

Facebook
Twitter
LinkedIn