Rozwój sektora kosmicznego

23 lipca 2020. Na mocy międzyresortowego porozumienia powstało centrum wsparcia technologii i innowacji.  Będzie to jednostka autonomiczna w strukturze Państwowej agencji kosmicznej Ukrainy.

Wołodymyr Usow, Przewodniczący Państwowej Agencji Kosmicznej Ukrainy, powiedział, że „Centrum pomoże nam wyszkolić własnych specjalistów z zakresu własności intelektualnej, a w przyszłości – właściwie ocenić światowe zapotrzebowanie na ukraińskie technologie i zabezpieczyć ich rozwój. Ukraiński przemysł kosmiczny powinien stać się maksymalnie otwarty na partnerów i inwestorów, przejrzysty dla wszystkich interesariuszy, a także wysoce efektywny w dzisiejszych relacjach rynkowych”.

W ramach swojej działalności Centrum podejmie następujące działania:

– kształcenie kadry w zakresie własności intelektualnej celem późniejszej inwentaryzacji i zabezpieczenia całego dorobku technicznego w obszarze przemysłu kosmicznego Ukrainy;

– analiza i doradztwo patentowe– umożliwienie wybranym przedsiębiorstwom dostępu do poszczególnych baz danych i zweryfikowania unikatowości ich produktów poprzez wyszukiwanie patentów.

– Uruchomienie platformy internetowej Space Gate IP-Platform, za pomocą której będzie można legalnie kupić patent albo zainwestować środki w technologię, która znajduje się na wczesnym etapie projektowania.

W strukturze agencji kosmicznej Ukrainy znajduje się obecnie 17 różnych przedsiębiorstw, z których osiem jest nierentownych, a dwa są w trakcie likwidacji. Od momentu objęcia stanowiska przez Usowa w lutym br., agencja uruchomiła kilka nowych inicjatyw oraz rozpoczęła głęboką rewizję swoich aktywów.

Jednym z pierwszych projektów było uruchomienie programu Yangel Big Bang, w ramach którego wybierane są startupy związane z sektorem space tech, następnie szkolone i przygotowywane do akceleracji. Drugą ważną inicjatywą stało się niedawno podpisane porozumienie z firmą koreańską w sprawie wyprodukowania na jednym z zakładów przemysłu kosmicznego Ukrainy 5 tys. autobusów elektrycznych oraz 7800 stacji ładowania pojazdów na łączną kwotę 23 mld UAH (3.35 mld PLN) do 2023 roku.

Zapowiedziano również uruchomienie nowego programu kosmicznego, w ramach którego planuje się realizować projekt startu statków kosmicznych z przestrzeni powietrznej Ukrainy, stworzenie grupy satelitów dla celów obronnych i komercyjnych oraz wybudowanie ekosystemu ukraińskich prywatnych przedsiębiorstw kosmicznych.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn