Pierwsze dni Shevchenko

22 lipca 2020. Kyrylo Shevchenko, nowy Gubernator Narodowego Banku Ukrainy (NBU), po przedstawieniu go pracownikom  NBU przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, składa pierwsze publiczne deklaracje.

– W miniony poniedziałek zasygnalizował, że skłania się ku obniżeniu stóp procentowych I osłabieniu hrywny.  “ Narodowy Bank Ukrainy musi dążyć do obniżenia stopy procentowej, co ostatecznie doprowadzi do tańszych kredytów dla konsumentów końcowych” – powiedział stojąc obok prezydenta Zełenskiego.

“Pobudzenie akcji kredytowej i napędzenie wzrostu gospodarczego są kluczem do wyjścia z korona- recesji. Dzisiaj Ukraina ma nowe wyzwanie – ożywienie gospodarcze, zaś NBU, wraz z rządem, musi zadbać o jak najszybsze przywrócenie wzrostu gospodarczego. Jest to priorytet numer jeden”- dodawał.

Wsród swoich priorytetów Shevchenko wymienił też kontynuowanie I pogłębianie współpracy z partnerami międzynarodowymi.

– We wtorek, Shevchenko obiecał na brieffingu telefonicznym z inwestorami zagranicznymi, że utrzyma politykę NBU blokującą zwrot PrivatBanku byłym właścicielom, na czele z Ihorem Kołomojskim.

– W środę Shevchenko spotkał się z przedstawicielami Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Wobec nich podkreślił, że bank centralny Ukrainy pozostanie niezależną i technokratyczną instytucją, która będzie podejmowała apolityczne i ekonomiczne decyzje. Zasada kolegialności decyzji ma pozostać “złotym standardem” NBU.

Obserwuje się stopniowe, delikatne osłabianie hrywny, co w ocenie ekspertów- krok po kroku- doprowadzi do zapowiadanej przez prezydenta Zełenskiego 10 proc. dewaluacji hrywny wobec dolara. W kregach finansowych Ukrainy spodziewają się też obniżenia stopy procentowej o 0,5-1,0  punktu do 5,0- 5,5 proc.

DSz

Facebook
Twitter
LinkedIn