Oleh Uruski wicepremierem

16 lipca 2020. Rada Najwyższa Ukrainy powołała Oleha Uruskiego na urząd Wicepremiera Ukrainy i Ministra ds. strategicznych gałęzi przemysłu.

Występując przed deputowanymi Uruskii zapowiedział, że „pierwszym zadaniem jest stworzenie systemu, który pozwoli pozbyć się chaosu, w jakim znajduje się nasz przemysł. Rząd planuje we współpracy z partnerami- organizacjami pracodawców i przedsiębiorców, ze związkami zawodowymi, ze stowarzyszeniami- realizować już istniejące inicjatywy”.

W swoim komentarzu Denys Szmyhal, Premier Ukrainy zaznaczył, iż „status wicepremiera dla nowego ministra wyraźnie określa priorytety naszego rządu. Rozumiemy, że ukraiński przemysł potrzebuje nowej strategii, wizji i nowego podejścia. Ukraina musi stać się platformą dla nowych technologii”. Premier również dodał, że „Ukraina potrzebuje ministerstwa, które zajmie się przemysłem, kompleksem obronno-przemysłowym oraz sektorami strategicznymi”.

Oleg Uruskii urodził się 1963 r. w mieście Czortków w Ukrainie. W 1985 roku ukończył Kijowską Wyższą Wojskową Szkołę Inżynierii i Lotnictwa. Później uzyskał tytuł naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych. Obecnie jest profesorem, laureatem nagrody państwowej w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych oraz akademikiem Międzynarodowej Akademii Aeronautyki.

Przez wiele lat zajmował wysokie stanowiska w sektorze publicznym, w tym pełnił funkcje kierownicze w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Piastował stanowisko wiceprzewodniczącego państwowej komisji ds. kompleksu obronno-przemysłowego Ukrainy oraz wiceministra polityki przemysłowej. W 2015 r. był naczelnikiem Państwowej Kosmicznej Agencji Ukrainy.

W kwietniu br. Uruskii został również dyrektorem prywatnej firmy inżynieryjnej „Progrestech-Ukraina”, która świadczy usługi inżynierskie i IT dla wiodących ukraińskich przedsiębiorstw, działających w sektorze high-tech.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn