Wybory lokalne 25 października

9 lipca 2020. Parlamentarna Komisja Organizacji Państwa, Samorządu Lokalnego, Rozwoju Regionalnego i Rozwoju Miast zaleciła, aby Rada Najwyższa przyjęła projekt postanowienia numer 3809, zarządzającego wybory lokalne w dniu 25 października.

Będą to pierwsze wybory samorządowe szefów i deputowanych wsi, hromad, rad miejskich we wszystkich 1470 nowo utworzonych wspólnotach samorządowych. Wybrani też będą deputowani do rad nowo tworzonych rejonów.

W projekcie zapisano, że wybory władz lokalnych   Autonomicznej Republiki Krymu, miasta Sewastopol i na niektórych obszarach obwodów donieckiego i ługańskiego odbędą się zgodnie z odrębnym prawem, po zakończeniu tymczasowej okupacji i zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Te wybory będą ważnym etapem procesu decentralizacji władzy w Ukrainie, zapoczątkowanej decyzjami rządowymi w kwietniu 2014 roku. Wsparcia merytorycznego i finansowego tej reformie cały czas udziela Polska.

Red

Facebook
Twitter
LinkedIn