Duet Reznikov-Emilewicz

1 lipca 2020. Gabinet Ministrów powołał Wicepremiera, Ministra Reintegracji Tymczasowo Okupowanych Terytoriów Ukrainy Oleksija Reznikova na stanowisko Przewodniczącego Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej ze strony ukraińskiej. Ze strony polskiej tę funkcję pełni Jadwiga Emilewicz, Wicepremier, Minister Rozwoju RP.

Ostatnie posiedzenie Komisji odbyło się 20–21 kwietnia 2017 r. w Warszawie pod przewodnictwem Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów RP Mateusza Morawieckiego i Pierwszego Wicepremiera Ukrainy, Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Stepana Kubiva.

21 maja bieżącego roku , w formie wideokonferencji, odbyły się polsko-ukraińskie konsultacje gospodarcze na szczeblu dyrektorów departamentów, odpowiednich ministerstw obu państw. Omówiono dynamikę współpracy handlowej i gospodarczej w pierwszym kwartale 2020, sprawy interwencyjne i perspektywę przeprowadzenia VII posiedzenia Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej na szczeblu wicepremierów Polski i Ukrainy jesienią 2020 r. w Kijowie.

Oleksij Reznikov urodził się w 1966 r. we Lwowie. W 1991 r. ukończył z wyróżnieniem Lwowski Uniwersytet Państwowy na  specjalizacji „prawoznawstwo”. Zakładał firmę maklerską i pracował w różnych kancelariach prawnych jako adwokat i partner.

Od 2008 roku jest  deputowanym Kijowskiej Rady Miejskiej. W latach 2015-2016 przewodniczył ukraińskiej delegacji w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

Był  Wiceprzewodniczącym Rady Antykorupcyjnej przy Prezydencie miasta Kijowa. W latach 2016-2018 był zastępcą szefa Kijowskiej Administracji Państwowej ds. Samorządu.

4 marca 2020 roku został Wicepremierem, Ministrem Reintegracji Tymczasowo Okupowanych Terytoriów Ukrainy.

SZ

Foto: Wikipedia

Facebook
Twitter
LinkedIn