Chersoń z PPP

29 czerwca 2020. Kolejna inwestycja w ukraiński port. Konsorcjum RISOIL- ukraińskiej spółki rolno- przemysłowej i Georgian Industrial Group- gruzińskiego konglomeratu przemysłowo- energetycznego wygrało przetarg na 30. letnią koncesję zarządzania portem w Chersoniu.

Koncesjonariusz będzie odpowiedzialny za eksploatację i modernizację portu morskiego w okresie 30 lat.  Do 2030 r. zainwestuje około 15 mln USD w obiekty portowe i infrastrukturę pomocniczą. Będzie też musiał zwiększyć wielkość przeładunków, z których do 80 proc. powinno być dostarczane środkami transportu kolejowego lub wodnego. Ten wymóg ma na celu poprawę stanu środowiska w  Chersoniu.

Udzielenie tej koncesji było możliwe dzięki wprowadzeniu w 2019 r. ustawy koncesyjnej, która reguluje zasady korzystania z własności państwowej i komunalnej w Ukrainie. Pomocy technicznej w przygotowaniu tej ustawy udzielił  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. EBOiR, rząd Ukrainy i International Finance Corporation  pomógł zorganizować ten przetarg i sfinalizował pierwsze w historii partnerstwo PPP: partnerstwo publiczno- prywatne w Ukrainie.

DSz

Facebook
Twitter
LinkedIn