Sejm i Rada Najwyższa o współpracy

24 czerwca 2020 . W trybie on-line odbyła się XII Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy. 23 czerwca omówiono następujące tematy: epidemia koronawirusa, współpraca w energetyce, infrastrukturze, obronności, pracownicy  ukraińscy w Polsce.

Obradom przewodniczyli Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i Wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk.

Po spotkaniu Terlecki zaznaczył, iż omówiony był szeroki wachlarz spraw, ale najważniejszą z nich była sytuacja pandemii i późniejszego wychodzenia z kryzysu.

Wiceprzewodnicząca Rady podziękowała za poparcie Polski dla decyzji Sojuszu o nadaniu Ukrainie statusu członka Programu Rozszerzonych Możliwości NATO. Kondratiuk podkreśliła, iż przed Ukrainą i Polską nie ma innej drogi niż rozwój dobrosąsiedzkich, równorzędnych i wzajemnie korzystnych stosunków o charakterze strategicznym.

Podczas spotkania został omówiony tekst Deklaracji  Zgromadzenia Parlamentarnego, którego podpisania oczekuje się w październiku 2020. Jednym z najważniejszych punktów dokumentu jest apel do rządów obu państw dotyczący projektów w sektorze infrastruktury oraz energetyki. Spodziewana realizacja tych inicjatyw przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego i Bałtyckiego. Ponadto będzie to sprzyjało rozwojowi infrastruktury transportowej oraz zacieśnieniu współpracy w gałęzi przemysłu obronnego między Polską i Ukrainą.

Poruszono też  problemy przekraczania granic, rekrutacji i pracy migrantów zarobkowych z Ukrainy w Polsce oraz ochrony ich praw i swobód.

Andrij Deszczyca, Ambasador Ukrainy w Polsce, podkreślił, iż konieczne jest przyłożenie wszelkich starań celem ponownego otwarcia granic. Bartosz Cichocki, Ambasador RP w Kijowie, zwrócił też uwagę na kwestie wymiany handlowej i inwestycji, których poziom obecnie nikogo nie zadowala.

Strony postanowiły opracować skuteczne mechanizmy przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym ze strony Rosji, w tym w obszarze informacyjnym. Omówione zostały sprawy historyczne i oświatowe oraz zagadnienia kultury, nauki i polityki młodzieżowej.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn