Reforma rynku ropy

24 czerwca 2020. Sekretariat Wspólnoty Energetycznej opublikował wyniki aktualnego stanu implementacji przez członków Wspólnoty, w tym także Ukrainę, unijnych regulacji w obszarze energii, środowiska i klimatu.

Wyniki przeglądu wskazują na różny stopień zaawansowania Ukrainy we wdrażaniu regulacji unijnych w poszczególnych obszarach. Najbardziej zaawanasowane jest dostosowanie regulacji krajowych w obszarze poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii. Natomiast na rynku ropy naftowej praktycznie Ukraina nie wdrożyła wymaganych przepisów.

Podstawowym aktem, który powinien być przez Ukrainę wdrożony na rynku ropy naftowej jest Dyrektywa 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. zobowiązująca do utrzymywania minimalnego poziomu zapasów interwencyjnych ropy naftowej i/lub produktów ropopochodnych oraz wprowadzenia niezbędnych procedur na wypadek kryzysu i poważnego niedoboru dostaw ropy.

W ciągu kilku ostatnich lat administracja ukraińska przygotowywała projekty regulacji w tym zakresie, jednak ostatecznie nie zostały uchwalone.

W procesie dostosowywania regulacji krajowych, członkowie Wspólnoty Energetycznej mogą otrzymać wsparcie unijne poprzez finansowanie w ramach inicjatywy EU4Energy projektów i programów, które pomagają zreformować rynki energii oraz zmniejszyć zależność i zużycie energii w kraju.

W ramach tej inicjatywy Ukraina otrzymała na początku czerwca br. pomoc techniczną dla prawidłowej transpozycji Dyrektywy 2009/119 /WE do ustawodawstwa krajowego.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy eksperci Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej będą współpracować z administracją ukraińską nad opracowaniem prawa krajowego, niezbędnego do wdrożenia reformy zapasów ropy naftowej.

Utworzenie zapasów ropy naftowej i wdrożenie procedur dla sytuacji nadzwyczajnych może znacznie poprawić niezawodność dostaw ropy i paliw płynnych, zwiększyć bezpieczeństwo gospodarcze kraju oraz poprawić warunki zaopatrzenia konsumentów.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn