Przewodnik on-line dla podróżujących

22 czerwca 2020. Obywatele Ukrainy otrzymali wygodne narzędzie dla planujących wyjazdy zagraniczne w czasie pandemii. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba przedstawił interaktywną mapę.

Ta mapa działają on-line pozwala sprawdzić aktualny sposób wjazdu lub tranzytu dla obywateli Ukrainy do każdego kraju na świecie.

„Rządy na całym świecie nakładają ograniczenia w ruchu z powodu pandemii COVID-19. Zasady wjazdu i tranzytu są stale aktualizowane. Jak zrozumieć, gdzie możesz jechać, a gdzie nie? Nasza nowa mapa pozwoli obywatelom Ukrainy uniknąć zamieszania” – powiedział minister podczas briefingu.

Interaktywna mapa pokazuje możliwości wjazdu i tranzytu do państw na podstawie operacyjnych i zweryfikowanych informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy i zagranicznych misji dyplomatycznych. Mapa działa na razie w trybie testowym i jest dostępna pod linkiem: 

Informacje pogrupowane według kolorów: pomarańczowy przedstawia kraje, w których wjazd Ukraińcom jest zabroniony; żółty – wjazd możliwy, lecz ograniczony; zielony – nie ma ograniczeń wjazdu.

Jak to działa? Na przykład, aby sprawdzić informacje o wjeździe do Polski, należy kliknąć na terytorium Polski na mapie. Zatem widzimy, że na dzień 19 czerwca do Polski mogą wjechać: ● cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod ich stałą opieką; ●cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka; ●cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP; ●cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP (z wyszczególnieniem zasad); ●uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce; ● kierowcy lub członkowie załogi pojazdów, a ich działalność zawodowa związana jest z międzynarodowym transportem pasażerskim, towarowym lub kombinowanym; ●szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatycznego i konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin.

SZ

Facebook
Twitter
LinkedIn