Program rządu – bez większości

18 czerwca 2020. Rada Najwyższa nie poparła zmienionego i uzupełnionego Programu Działań Gabinetu Ministrów Ukrainy. Za głosowało 207 deputowanych. Minimalna większość to 226 głosów. Premier Denys Schmygal uspokaja: kontynuujemy pracę.

Znacznie rozszerzony w stosunku do poprzedniej wersji program działań rządu przedstawił na sesji Rady Najwyższej premier Denys Shmygal. Program przewiduje opracowanie i wdrożenie państwowego programu stymulacji gospodarki na lata 2020–2022 oraz wsparcie kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. W porównaniu z pierwszą edycją, która miała 10 stron, nowy dokument jest znacznie obszerniejszy. Ma 85 stron. Rząd opowiada się w nim m.in. za dalszą integrację europejską i stworzeniem warunków do rozwoju biznesu. Przedstawia również politykę dotyczącą terytoriów okupowanych.

Premier oświadczył, że Gabinet Ministrów Ukrainy będzie pracował zgodnie z programem działań, mimo że Rada Najwyższa Ukrainy nie poparła tego dokumentu.

“Będziemy kontynuować pracę. Nic strasznego  się nie wydarzyło. Nie przewidujemy żadnych zmian. Potrzebujemy tylko przekonania, że rząd i parlament mogą wspólnie realizować działania programowe na rzecz Ukrainy i Ukraińców. To jest najważniejsze” – powiedział Denys Shmygal komentując wyniki głosowania w Radzie Najwyższej.

Przypomnijmy, że pierwsza wersja programu rządowego ukazała się na początku maja. Ale Komisja Samorządu Lokalnego i Rozwoju Regionalnego oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego przesłały ją do uzupełnienia. Główną przeszkodą w zatwierdzeniu programu był brak danych liczbowych, na podstawie których można byłoby planować i oceniać pracę rządu. 4 czerwca D. Shmygal, przedstawiając projekt programu działań Gabinetu Ministrów Ukrainy z trybuny parlamentarnej, poprosił o niegłosowanie i możliwość dopracowania dokumentu. Rada Najwyższa przychyliła się do tej prośby.

Zgodnie z art. 227 Regulaminu Rady Najwyższej decyzja o odrzuceniu Programu Działań powoduje, że przez rok nie może być powtórnie rozpatrywany.

SZ

Facebook
Twitter
LinkedIn