GDDKiA – przetarg na odcinek Via Carpatia

16 czerwca 2020. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy, który zaprojektuje i wybuduje drogę ekspresową S19 między Lublinem a Lubartowem.

W ramach inwestycji obejmującej 23- kilometrowy odcinek  przebudowane zostanie obecne obejście Lubartowa. Powstanie dwujezdniowa droga, z dwoma pasami w obu kierunkach i rezerwą pod trzeci pas, bezkolizyjne węzły oraz wiadukty w ciągu dróg lokalnych.

S19 to fragment międzynarodowego szlaku Via Carpatia.  W Polsce trasa ta będzie miała  ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Inicjatywa utworzenia szlaku „Via Carpatia” powstała w 2006 r. Szczegóły związane z trasą zostały ustalone 27 października 2006 w Łańcucie, podczas zorganizowanej w tym celu międzynarodowej konferencji pt. „Jedna droga – cztery kraje”, z udziałem m.in. prezydenta RP, ministrów transportu, przedstawicieli rządów i samorządów z zainteresowanych krajów oraz Komisji Europejskiej. Zgromadzeni na niej wówczas ministrowie transportu: Litwy, Polski, Słowacji i Węgier, popisali tzw. „Deklarację Łańcucką w sprawie rozszerzenia Transeuropejskiej Sieci Transportowej poprzez utworzenie najkrótszego szlaku drogowego na osi Północ-Południe, łączącego Litwę, Polskę, Słowację i Węgry”. W październiku 2010 r. do inicjatywy „Via Carpatia” przystąpiły Bułgaria, Rumunia oraz Grecja.

Droga przebiegać ma przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję, stanowiąc szlak transportowy prowadzący wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej, z Europy Środkowej do Azji, krzyżujący się z korytarzami transportowymi prowadzącymi z Europy Zachodniej do Rosji i łączący się przez porty Morza Czarnego ze szlakiem TRACECA (Europa – Kaukaz – Azja). Trasa na całej długości ma mieć parametry autostrady bądź drogi ekspresowej. Jest oczywiste, że Via Carpatia będzie miała również istotne znaczenie dla ukraińskiego transportu samochodowego.

Kierowcy korzystają już z kilku odcinków S19, czyli zachodniej obwodnicy Lublina oraz trasy od Sokołowa Małopolskiego do Rzeszowa. 130 km przyszłej S19, od Lublina do Sokołowa Małopolskiego, jest w trakcie realizacji. Na pozostałych odcinkach na północ od Lublina, w kierunku granicy z woj. podlaskim, trwają prace projektowe.

Dla mazowieckiego odcinka S19 na trasie: granica woj. lubelskiego – Łosice – granica woj. podlaskiego (ok. 33 km) opracowywane jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R).

GDDKiA ogłosiła także przetargi na projekt i budowę czterech odcinków S19 w woj. podlaskim o łącznej długości ponad 60 km.

Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury RP zapowiedział na konferencji prasowej w miejscowości Niemce na Lubelszczyźnie, że budowa drogi Via Carpatia zakończy się na przełomie 2025 i 2026 roku.

Red.

Źródło: GDDKiA, Sejm.gov.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn