PUIG wspiera decentralizację

15 czerwca. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza i Agencja Rozwoju Regionalnego Obwodu Żytomierskiego podpisały Memorandum o współpracy.

Agencja powstała w 2017 r. w celu przyciągania inwestycji do regionu. Agencja świadczy szereg usług w zakresie informacji i konsultacji dotyczących zarządzania, marketingu, wsparcia technicznego i prawnego projektów.

W ramach porozumienia strony zadeklarowały współpracę w zakresie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych ora grantowych. Ponadto sferą wzajemnej współpracy będzie poprawa klimatu dla biznesu, wzmocnienie transparentności organów władzy oraz tworzenie sprzyjających warunków organizacyjnych dla społeczno-gospodarskiego rozwoju Obwodu Żytomierskiego.

Strony uzgodniły, iż dołożą wszelkich starań organizacyjnych i merytorycznych w celu:

  • wspólnej organizacji wydarzeń o charakterze gospodarczym, w tym konferencji, sympozjów, itd.
  • organizacji misji gospodarczych dla przedsiębiorców z regionu żytomierskiego do Polski i odwrotnie.
  • tworzenia odpowiednich warunków dla realizacji naukowego, kreatywnego, społeczno-gospodarczego potencjału ludności regionu oraz rozpowszechnienia innowacyjnych idei.
  • wdrożenia długofalowych projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które spełniają krajowe i międzynarodowe standardy.

Oczekuje się ścisłego współdziałania Izby z Agencją w kluczowych branżach, takich jak sektor agrarny, IT, energetyka, logistyka, transport, parki przemysłowe, hotelarstwo oraz rekreacja.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza od kilku lat rozwija współpracę regionalną i wspiera decentralizację władzy lokalnej w Ukrainie. Przykładem tego jest projekt „Nasza energia- hromada samowystarczalna energetycznie”, realizowany w ramach „Polskiej Pomocy” w Obwodzie Charkowskim w 2018 roku.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn