Moody’s podniosła rating Ukrainy

14 czerwca 2020 r. Agencja ratingowa Moody’s Investors Service (Moody’s)  podniosła rating Ukrainy do B3 z Caa1. Perspektywa ocen została określona  jako stabilna.

Decyzję uzasadniono tym, że Ukraina dobrze sobie radzi z krótkoterminowymi wyzwaniami. Korzysta ze wsparcia Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którego programy pomogą utrwalić reformy przeprowadzane w ostatnich latach. Nowe porozumienie z MFW w sprawie pomocy stand-by, daje Ukrainie- na najbliższe 18 miesięcy- promesę kredytu w wysokości 5 mld USD. Ta pomoc ma służyć poprawieniu bilansu płatniczego Ukrainy, wsparciu reform i przywróceniu normalnego funkcjonowania gospodarki, zaburzonej wstrząsem COVID-19.

Moody’s szacuje, że pomoc MFW, Banku Światowego, Unii Europejskiej i innych instytucji, w tym finansowych, przyniesie w sumie 8, 6 mld USD ( 20 proc. PKB w 2020) i pomoże złagodzić wyzwania finansowe.

Moody’s oczekuje, że programy MFW prowadzone razem z władzami Ukrainy ustabilizują reguły polityki monetarnej, zwłaszcza przyjęcie elastycznego kursu wymiany i wzmocnią niezależność banku centralnego.

W opinii Moody’s , uchwalenie w maju 2020 r. nowego prawa bankowego wzmocni  kompleksowe reformy systemu bankowego, powinno też uchronić banki przed niewypłacalnością na wskutek prób odzyskania swoich aktywów przez byłych ich właścicieli.

(Red)

Facebook
Twitter
LinkedIn