14 czerwca 2020 r. Agencja ratingowa Moody’s Investors Service (Moody’s)  podniosła rating Ukrainy do B3 z Caa1. Perspektywa ocen została określona  jako stabilna.

Decyzję uzasadniono tym, że Ukraina dobrze sobie radzi z krótkoterminowymi wyzwaniami. Korzysta ze wsparcia Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którego programy pomogą utrwalić reformy przeprowadzane w ostatnich latach. Nowe porozumienie z MFW w sprawie pomocy stand-by, daje Ukrainie- na najbliższe 18 miesięcy- promesę kredytu w wysokości 5 mld USD. Ta pomoc ma służyć poprawieniu bilansu płatniczego Ukrainy, wsparciu reform i przywróceniu normalnego funkcjonowania gospodarki, zaburzonej wstrząsem COVID-19.

Moody’s szacuje, że pomoc MFW, Banku Światowego, Unii Europejskiej i innych instytucji, w tym finansowych, przyniesie w sumie 8, 6 mld USD ( 20 proc. PKB w 2020) i pomoże złagodzić wyzwania finansowe.

Moody’s oczekuje, że programy MFW prowadzone razem z władzami Ukrainy ustabilizują reguły polityki monetarnej, zwłaszcza przyjęcie elastycznego kursu wymiany i wzmocnią niezależność banku centralnego.

W opinii Moody’s , uchwalenie w maju 2020 r. nowego prawa bankowego wzmocni  kompleksowe reformy systemu bankowego, powinno też uchronić banki przed niewypłacalnością na wskutek prób odzyskania swoich aktywów przez byłych ich właścicieli.

(Red)