Zmiany w prawie podatkowym Ukrainy

5 czerwca 2020. W dniu 23 maja 2020 r. weszła w życie Ustawa Ukrainy nr 466-IX (poprzednio: projekt ustawy nr 1210). To główny akt prawny w ramach kompleksowej reformy podatkowej w Ukrainie.

Ustawa nr 466-IX ma na celu kompleksowe uproszczenie administracji podatkowej i dostosowanie jej do standardów międzynarodowych, w szczególności BEPS, co ma znaczący wpływ na wiele kwestii gospodarczych.

  • Podstawowy akt prawny reformy wszedł
    w życie 23.05.2020 r.
  • Zmiany w zakresie kar i odwołań administracyjnych wejdą w życie 01.07.2020r.
  • Dalsze zmiany dotyczące m.in. cen transferowych, spółek zagranicznych, podatku dochodowego, akcyzy i czynszu zaczną obowiązywać od 01.01.2021r.

Ustawa przewiduje nie tylko liczne zmiany dotyczące uproszczenia systemu podatkowego, ale także rozszerza zakres zastosowania elektronicznego zarządzania dokumentami. Ustawa przewiduje zwiększenie limitów dochodu z działalności, pozwalającego nie stosować różnic przewidzianych w sekcji III Kodeksu podatkowego Ukrainy, a także podwyższone roczne limity dochodu dla pojedynczych podatników. Przewiduje też zmiany w zakresie grzywien dla podatników VAT.

Zgodnie z ustawą nastąpi także stopniowy (o 20 proc. rocznie) wzrost stawek akcyzy w latach 2021-2024. W ramach wdrażania BEPS ustawa przewiduje wprowadzenie trzypoziomowego systemu cen transferowych od 2021 r.

W ramach wdrożenia BEPS ustawa wprowadza od 2021 r. nowy system poboru podatków i sprawozdawczości dla rezydentów Ukrainy, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, będących ich właścicielami lub faktycznymi beneficjentami. Ustawa przewiduje zmianę podejścia do ustalania stałego przedstawicielstwa nierezydenta w Ukrainie.

Oprócz powyższego, ustawa przewiduje także inne zmiany, w szczególności w zakresie metodologii obliczania amortyzacji, ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT, obliczania limitu rejestracji, administracji PIT itp.

Wojciech Piłat

Facebook
Twitter
LinkedIn