Szugajew prezesem Kredobanku

3 czerwca 2020.  Narodowy Bank Ukrainy, z dniem 25 maja, zatwierdził Jacka Szugajewa na stanowisku Prezesa Kredobank S.A.

Kredobank S.A. (wcześniej – Zachodnio-Ukraiński Bank Komercyjny oraz Kredyt Bank Ukraina) jest bankiem uniwersalnym, którego centrala mieści się we Lwowie. Kredobank S.A. działa na rynku ukraińskim od 1990 roku, a od 2004 roku jego akcjonariuszem strategicznym jest PKO Bank Polski, którego udział w kapitale zakładowym Banku stanowi  99,57 proc.

Kredobank S.A. jest jednym z 20 największych ukraińskich banków pod względem liczby aktywów netto.

Działa poprzez 88 oddziałów na całym terytorium Ukrainy.

Kredobank S.A. ma ponad 520 tysięcy klientów detalicznych i 53 tysiące klientów- osób prawnych.

Zysk banku w 2019 roku wyniósł 538, 5 mln UAH.

W 2019 r. Bank udzielił pożyczek na kwotę 11,6 mld UAH, z czego 6,6 mld UAH to osoby prawne, a 5,6 mld UAH — kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe i inne kredyty konsumpcyjne.

Jacek Szugajew został I Wiceprezesem Banku 31 października 2018 roku. Rada Banku powołała J. Szugajewa w dniu 13 marca 2020 r.  i od 1 kwietnia pełnił on obowiązki Prezesa Banku.

Ma duże doświadczenie bankowe, zdobywał je w Citibank Polska, ABN AMRO Polska, w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., PKO Banku Polskim  S.A. i w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie oraz Uniwersytetu Sztokholmskiego, ukończył też kursy w London Business School i Harvard Business School.

Jak powiedział dla portalu banker.ua , wstaje o godzinie 7:00 i pracuje od 9:00 do 19:00, 4 godzinny dziennie rozmawia przez telefon, 3 godziny tygodniowo poświęca na sport, hobby: tenis, golf, narciarstwo, opera, muzyka poważna.

(DSz)

Foto: www.kredobank.com.ua

Facebook
Twitter
LinkedIn