31 maja 2020 r. Sejm uchwalił 28 maja ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Limit wydatków na pomoc wynosi 1,2 mld złotych na okres 10 lat. Teraz czas na Senat. Z pomocy będą mogły skorzystać także firmy z kapitałem ukraińskim założone w Polsce.

Pomoc ma polegać na zapewnieniu przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji.

Limit wydatków na pomoc wynosi 1,2 mld złotych na okres 10 lat, licząc od ostatniego kwartału 2020 r. do roku 2029, po 120 mln zł rocznie.

Ustawa nie ma charakteru doraźnego i nie wynika z pandemii koronawirusa, ale jest ustawą systemową.

Ustawa jest niezależna od tzw. Tarczy 4.0, która jest nadal procedowana w Sejmie

Z pożyczki objętej programem pomocowym mogą skorzystać także firmy z kapitałem ukraińskim założone w Polsce.

Jak wskazuje resort rozwoju, pomoc ma mieć dwojaki charakter. Pierwszym celem pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji.

Drugi typ pomocy to tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy przedsiębiorcom, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację zmierzającą do przywrócenia przedsiębiorcy rentowności, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej, aby cały proces przebiegł skutecznie. Pomoc na restrukturyzację będzie służyć sfinansowaniu tego planu.

Zgodnie z poprawką zgłoszoną przez Lewicę, w ustawie określa się także maksymalną wysokość wynagrodzenia miesięcznego osób na stanowiskach kierowniczych w firmie. Nie będzie mogło ono być wyższe, niż 400 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wojciech Piłat