Mapa drogowa na koronawirusa

28 maja 2020.Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził 27 maja program stymulowania gospodarki w celu przezwyciężenia negatywnych skutków wywołanych pandemią. Zgodnie z decyzją rządu pełna wersja programu zostanie opublikowana jeszcze do końca maja.  

Celem programu jest wdrożenie kompleksowego systemu działań na rzecz stabilizacji i zrównoważonego rozwoju ukraińskiej gospodarki, zwiększenie zatrudnienia poprzez utrzymanie istniejących i stymulowanie tworzenia nowych miejsc pracy.

“W rzeczywistości jest to mapa drogowa utworzona na podstawie propozycji ministerstw, regionów, think tanków, stowarzyszeń, biznesu i wiodących ekspertów. Inicjatywy mają na celu poprawę dostępu do finansowania, do rynków, poprawę regulacji, promowanie modernizacji, zrównoważonego rozwoju przemysłu i zwalczanie bezrobocia” – powiedział Ihor Petrashko, Minister Rozwoju Gospodarki, Handlu i Rolnictwa Ukrainy.

Program składa się z 3 sekcji. W jednej z sekcji zawarte krótkoterminowe inicjatywy w odpowiedzi na COVID-19: zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania gospodarki, wsparcie gałęzi gospodarki i ochrona ich towarów, robót i / lub usług przed alternatywnymi produktami importowymi, z uwzględnieniem umów międzynarodowych i zobowiązań Ukrainy.

Działania opracowano dla 6 sektorów: przemysł, rolnictwo, energetyka, transport i infrastruktura, technologie informacyjno-komunikacyjne, usługi.

Program uzupełnia wszystkie ważne dla funkcjonowania państwa obszary – wsparcie dla MŚP, stymulowanie handlu międzynarodowego, przyciąganie inwestycji, rozwój innowacji, rozwój rynku pracy, regulację działalności gospodarczej.

(SZ)

Facebook
Twitter
LinkedIn