Chizikov ponownie Prezesem

25 maja 2020.  Giennadij Chizhikov został ponownie wybrany Prezesem Ukraińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Zakończył się właśnie zjazd Izby, który podsumował 5.letnią kadencję i wybrał władze organizacji.

Giennadij Chizhikov to wieloletni Prezes IPH Ukrainy (od 2013 roku), Zasłużony Ekonomista Ukrainy, Konsul Honorowy Ukrainy we Francji, członek Rady Dyrektorów Euroizby i Światowej Federacji Izb Handlowych. Zatwierdzono także skład nowej Rady IPH Ukrainy, do której wchodzi 91 przedstawicieli, w tym liderzy biznesu, przedstawiciele komitetów reprezentujących wszystkie regiony Ukrainy i sektory ukraińskiej gospodarki.

„Moje priorytety w pracy nadal opierają się na partnerstwie, wspólnym interesie w osiąganiu celów oraz ochronie praw i interesów naszych członków. Izba jest otwartą, elastyczną organizacją, zdolną do reagowania na wyzwania czasów. Udowodniliśmy, że możemy się transformować i być bliżej biznesu, jako pierwsi słyszeć o ich problemach, apelować do władz i pomagać w ich rozwiązaniu. Dziękuję wszystkim za zaufanie. Wspólnie będziemy nadal tworzyć Izbę wygodną platformą komunikacji ”- powiedział Giennadij Chizhikov, Prezes Ukraińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Izba opracowała strategię.

Określono 7 celów strategicznych, które stanowią główne obszary działalności na kolejne 5 lat. Wśród nich – promocja eksportu, arbitraż, digitalizacja itp.

Misją Ukraińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

jest zapewnienie sprzyjającego otoczenia biznesowego w Ukrainie, tworzenie i otwieranie nowych rynków dla eksportu, promowanie ukraińskiego biznesu i aktywnej integracji z gospodarką światową, a także świadczenie usług niezbędnych dla biznesu.

„Tradycyjnie będziemy chronić interesy ukraińskiego biznesu w kraju i zagranicą. Jesteśmy świadkami początku nowej ery międzynarodowej gospodarki i handlu. Izba w tych globalnych procesach ma zasadniczą rolę jako centrum, które pomaga określić miejsce Ukrainy na międzynarodowej mapie gospodarczej”- dodał Giennadij Chizhikov.

Z IPH Ukrainy aktywnie współpracuje Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

(SZ)

Facebook
Twitter
LinkedIn